درباره ما بیشتر بدانید!

امیدواریم بتوانیم در سایه الطاف الهی و تلاش شبانه روزی بیش از 250 نفر از همکاران من ، موجبات رضایتمندی شما عزیزان را فراهم نموده و سهمی کوچک در راستای گسترش عدالت آموزشی و دسترسی به بالاترین سطح ازنسل نوین خدمات آموزشی و فنی داشته باشیم.

اهداف ما

مجموعه آموزشی تستر در سال 1398 توسط جمعی از مدیران برجسته آموزشی و اساتید بنام این حوزه با هدف ترویج و گسترش خدمات آنلاین ، علی الخصوص ارزیابی و آزمون های آنلاین آموزشی تاسیس گردید .

با توجه به رشد روز افزون خدمات برخط و نیاز رو به رشد جامعه امروزی در استفاده از سرویس خدمات آنلاین بر آن شدیم تا جهت صرفه جویی مخاطبان عزیز و دانش آموزان گرانقدرمان در وقت و هزینه و افزایش هرچه بیشتر بهره وری و ارائه خدمات بسیار با کیفیت تر از قالب فیزیکی ، نسل جدید از خدمات آموزشی آنلاین را همانند تجربیات موفق گذشته این مجموعه بزرگ آموزشی ، به مخاطبان و دانش آموزان گرانقدر ایران عزیز ارائه نماییم .

امیدواریم بتوانیم در سایه الطاف الهی و تلاش شبانه روزی بیش از 250 نفر از همکاران من ، موجبات رضایتمندی شما عزیزان را فراهم نموده و سهمی کوچک در راستای گسترش عدالت آموزشی و دسترسی به بالاترین سطح ازنسل نوین خدمات آموزشی و فنی داشته باشیم.

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی استادیار